Pentru alegerea membrilor de comitet in cadrul unei Asociatii de Proprietari este necesara adunarea generala ordinara care se convoaca fie de presedintele asociatiei de proprietari, fie de comitetul executiv.

Adunarea generala a asociatiei de proprietari are următoarele atribuţii:

  • alege şi revoca din funcţie presedintele, membrii comitetului executiv şi cenzorul sau membrii comisiei de cenzori a asociatiei de proprietari;
  • adopta, modifica sau revoca hotarari;
  • adopta şi modifica bugetul de venituri şi cheltuieli;
  • mandateaza comitetul executiv, reprezentat de presedintele asociatiei de proprietari, pentru angajarea si eliberarea din functie a persoanei care ocupă functia de administrator al imobilului sau a altor angajati ori prestatori, în scopul administrării si bunei funcţionari a clădirii;
  • exercita alte atributii care i-au fost conferite prin statut, prin acordul de asociere sau prin votul proprietarilor asociati.

Comitetul executiv, format dintr-un număr impar de membri alesi de adunarea generală, reprezinta asociatia de proprietari în administrarea si exploatarea clădirii, cu exceptia atributiilor rezervate exclusiv proprietarilor cu privire la proprietatile individuale, apartamente sau spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta.

Presedintele asociatiei de proprietari este si presedinte al comitetului executiv.