Prin dispoziţiile cuprinse în art. nr. 295 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal[M. Of. nr. 510/2009, P. I], cu modificările şi completările ulterioare, este incriminată delapidarea, textul având următorul conţinut: „însuşirea, folosirea sau traficarea de către un funcţionar public, în interesul său ori pentru altul, de bani, valori sau alte bunuri pe care le gestionează sau le administrează se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică”.

Elementul material al acestei infracţiuni cunoaşte trei modalităţi alternative şi anume:

1. „însuşirea” – aproprierea;
2. „folosirea” – întrebuinţarea;
3. „traficarea” – comercializarea sau înstrăinarea.

Toate aceste acţiuni trebuie să vizeze sume de bani, valori sau alte bunuri aflate în gestiunea sau administrarea făptuitorului.În plus, ele trebuie să fie efectuate fără drept şi în interes propriu sau în interesul unei terţe persoane.

În ceea ce priveşte forma de vinovăţie, aceasta este intenţia, date fiind dispoziţiile cuprinse în alineatul al şaselea al art. nr. 16 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal[M. Of. nr. 510/2009, P. I], cu modificările şi completările ulterioare.

Infracţiunea de delapidare este una de pericol astfel încât existenţa ei nu este condiţionată de existenţa vreunui rezultat.
În ceea ce priveşte subiectul activ, aceasta este unul calificat şi poate fi reţinută doar dacă este săvârşită de o persoană care deţine la momentul săvârşirii faptei una dintre următoarele calităţi:

1. funcţionar public – semnificaţia acestei sintagme este cuprinsă în dispoziţiile care formează art. nr. 175 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal[M. Of. nr. 510/2009, P. I], cu modificările şi completările ulterioare;
2. persoană care exercită permanent ori temporar, cu sau fără o remuneraţie, o însărcinare de orice natură în serviciul unei persoane fizice dintre cele prevăzute la art. 175 alin. (2) din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal[M. Of. nr. 510/2009, P. I], cu modificările şi completările ulterioare{primul alineat al art. nr. 308 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal[M. Of. nr. 510/2009, P. I], cu modificările şi completările ulterioare};
3. persoană care exercită permanent ori temporar, cu sau fără o remuneraţie, o însărcinare de orice natură în cadrul oricărei persoane juridice{primul alineat al art. nr. 308 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal[M. Of. nr. 510/2009, P. I], cu modificările şi completările ulterioare}.

Tentativa se pedepseşte în cazul infracţiunii de delapidare, date fiind dispoziţiile cuprinse în alineatul al doilea al art. nr. 295 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal[M. Of. nr. 510/2009, P. I], cu modificările şi completările ulterioare.
Conform dispoziţiilor cuprinse în alineatul al patrulea al art. nr. 6 din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari[M. Of. nr. 490/2007, P. I], cu modificările ulterioare, asociaţiile de proprietari au calitatea de persoane juridice.

Conform dispoziţiilor cuprinse în primele două alineate ale art. nr. 35 din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari[M. Of. nr. 490/2007, P. I], cu modificările ulterioare, calitatea de administrator în cadrul unei asociaţii de proprietari o poate deţine, fie o persoană fizică atestată pentru funcţia de administrator de imobile, fie o persoană juridică specializată şi autorizată, care are ca obiect de activitate numai domeniul asociaţiilor de proprietari sau care au ca activitate principală administrarea imobilelor pe bază de tarife sau contract.

Conform dispoziţiilor cuprinse la lit. b) a art. nr. 36 din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari[M. Of. nr. 490/2007, P. I], cu modificările ulterioare, persoana fizică sau juridică care deţine calitatea de administrator are şi atribuţia de a gestiona bunurile materiale şi fondurile băneşti ale asociaţiei de proprietari.
Date fiind toate cele arătate mai sus, persoana fizică deţinătoare a calităţii de administrator a unei asociaţii de proprietari poate fi trasă la răspundere penală pentru săvârşirea infracţiunii de delapidare. Aceeaşi este situaţia şi pentru persoanele juridice însărcinate cu administrarea în cadrul unei asociaţii de proprietari în condiţiile în care prin dispoziţiile cuprinse în art. nr. 135-151 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal[M. Of. nr. 510/2009, P. I], cu modificările şi completările ulterioare, este reglementată răspunderea penală a persoanelor juridice.