Hotararile Asociatiei

Asociaţia de proprietari adoptă hotărâri în adunarea generală, care se ţine obligatoriu cel putin o dată pe an, de regulă, în primul trimestru, şi la care au dreptul şi obligaţia să participe toţi membrii săi.

Adunarea generală este alcătuită din toţi membrii asociaţiei de proprietari.

Pentru situaţii speciale, adunarea generala a asociaţiei de proprietari poate fi convocată oricând de către comitetul executiv sau de către membri ai asociaţiei care deţin în total cel putin 20% din cotele de proprietate.

Asociaţia de proprietari poate adopta hotărâri, dacă majoritatea membrilor sunt prezenţi personal sau prin reprezentant.

Dacă nu este întrunit cvorumul, adunarea va fi suspendată si reconvocată.

La adunarea reconvocată, dacă există dovada că toţi membrii asociaţiei de proprietari au fost convocaţi, hotărârile pot fi adoptate prin votul majorităţii membrilor prezenţi.

Dovada convocării membrilor asociaţiei de proprietari se face cu afişul de la avizierul asociaţiei de proprietari şi convocatorul semnat de aceştia.

Hotărârile adunării generale a asociaţiei de proprietari privind buna întreţinere şi exploatare a condominiului sunt obligatorii şi pentru proprietarii din acelaşi condominiu care nu sunt membri ai asociaţiei.

Pentru adoptarea hotărârilor asociaţiei de proprietari se vor avea în vedere următoarele:

  • votul fiecărui proprietar are o pondere egală cu cota-parte din proprietatea comună;
  • proprietarul poate fi reprezentat de un membru al familiei sau de un alt reprezentant care are o împuternicire semnată de proprietarul în numele căruia votează;
  • un membru al asociaţiei de proprietari poate reprezenta cel mult încă un membru absent, prin împuternicire scrisă;
  • în cazul unui vot paritar, votul preşedintelui este decisiv.