Hotărârea privind înfiintarea asociatiei de proprietari poate fi luată cu votul a cel puţin două treimi din numărul proprietarilor prezenţi, dar nu mai puţin de jumătate plus unu din numărul proprietarilor locuinţelor şi ai spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţă din cadrul clădirii, scării sau tronsonului respectiv, după caz.

În adunarea de constituire se prezintă şi se adoptă statutul asociaţiei de proprietari, în care se vor cuprinde precizări cu privire la:

  1. denumirea, forma juridica, sediul, durata de funcţionare ale asociaţiei de proprietari;
  2. scopul şi obiectul de activitate ale asociaţiei de proprietari;
  3. mijloace materiale şi băneşti de care poate dispune asociaţia de proprietari; venituri şi cheltuieli;
  4. membrii asociaţiei de proprietari, drepturile şi obligaţiile acestora;
  5. structura organizatorică, modul de funcţionare, managementul asociaţiei de proprietari;
  6. repartizarea cheltuielilor asociaţiei de proprietari;
  7. condiţiile în care se dizolvă asociaţia de proprietari;
  8. dispoziţii finale, modalitatea de rezolvare a litigiilor, relaţii contractuale, penalizări, dacă adunarea generală a proprietarilor a adoptat sistemul propriu de penalizări, în condiţiile legii.