Regimul juridic a asociatiilor de proprietari este reglementat de Legea 230/2007 cu Hotararea 1588/2007.
Referitor la modificarea statutului unei asociatii de proprietari se va intocmi o anexa care va trebui sa respecte urmatoarele etape:
1. paragraful vechi si paragraful asa cum trebuie modificat
2. paragraful care se sterge definitiv si nu mai este inlocuit de nimic
3. paragrafele care se adauga ca noi.
Asa ar fi urmate principiile instituite in art. 8 Legea 230/2007 care prevede ca:
(1)Pentru modificarea sau completarea statutului ori a acordului de asociere este necesar acordul a cel putin 2/3 din numarul proprietarilor membri ai asociatiei de proprietari.
(2)Orice modificare sau completare se inregistreaza la judecatoria care a emis incheierea judecatoreasca de infiintare, fara alte formalitati.
Situatiile in care se va dori aceasta modificare cand se necesita schimbari privind:
a. Schimbarea denumirii
b. Schimbarea sediului
c. Modificarea obiectului de activitate, scopului, etc/
In acest sens se va face o adunare generala cu toti coproprietarii condominiului pentru a se stabili de comun acord modificarile ce vor trebui aduse in statutul asociatiei. Aceasta adunare trebuie sa aiba pe ordinea de zi modificarea statutului iar toti membri trebuie sa fi luat la cunoastinta de aceasta. In urma sedintei se va intocmi un proces-verbal semnat de catre participant si inauntru caruia trebuie sa fie desemnata o persoana care sa fie imputernicita sa modifice statutul ( inclusiv un consilier juridic ori avocat). Taxa de timbru trebuie platita in conformitate cu Oug 80/2013.
Dosar care trebuie depus trebuie sa contina urmatoarele documente.
a. Cerere-tip
b. Vechiul statut
c. Statutul nou si actul additional la statut
d. Procesul-verbal al sedintei Adunarii Generale in care s-a aprobat modificarea statutului
e. Chitanta platii taxei judiciare de timbru
Recomandat este ca aceasta procedura sa fie indeplinita prin contactarea unui avocat sau specialist in domeniu deoarece asa se urgenteaza modalitatea pregatirii tuturor actelor.