OBTINEREA CODULUI DE IDENTIFICARE FISCALA

Dupa infiintarea asociatiei de proprietari, aceasta se identificã prin denumire, adresa condominiului, încheierea judecãtorului-delegat sau orice alt document legal acordat la înfiinţare şi prin codul de identificare fiscalã al asociaţiei.

Actele emise de asociaţiile de proprietari vor cuprinde atributele de identificare (art.11 H.G. nr.1588/2007).

La data înfiinţării e obligatoriu să se facă, pe bază de proces-verbal, predarea-primirea evidenţei mijloacelor materiale şi băneşti între fosta asociaţie şi actuala asociaţie de proprietari.

După obţinerea încheierii judecătoreşti definitive, se va depune la Administraţia Financiară. Declaraţia de înregistrare fiscală pentru obţinerea Certificatului de inregistrare fiscala care contine Codul de identificare fiscala a asociatiei de proprietari, împreună cu copii după documentele asociaţiei.

Asociaţia de proprietari îşi poate alege unitatea bancară la care să-şi deschidă cont. Toate demersurile, în acest sens, vor fi efectuate de către preşedintele asociaţiei. În baza datelor din încheierea judecătorului delegat şi a codului de identificare fiscala, trebuie să se comande, la o firmă de profil, ştampila, cu denumirea asociatiei de proprietari, adresa asociaţiei şi codul fiscal.