Cum obținem rezultatele favorabile?

Procedura presupune îndeplinirea următorilor pași:

 1. Rezolvarea pe cale amiabilă. În această etapă se fac toate demersurile necesare pentru recuperarea restanţelor, exclusiv pe cale amiabilă (contactare directă, negociere).
 2. Rezolvarea în instanţă. În această etapă se demarează procedurile uzuale privind chemarea în instanţă a debitorului-pârât.
 3. Executarea silită. Dacă după obţinerea unei hotărâri judecătoreşti datornicii refuză în continuare să achite sumele restante, se apelează la un executor judecătoresc. Această etapă corespunde recuperării debitului care se poate face prin executare silită mobiliară sau imobiliară.

Care sunt actele necesare pentru a demara procedura de recuperare a cotelor de întreţinere?

 • Copie cod de identificare fiscala (C.I.F.)
 • Copie liste de întreţinere ale perioadei aferente lunilor restante;
 • Copie centralizator al cotelor de întreținere;
 • Copie centralizator al penalităților de întârziere (dacă este cazul);
 • Copie proces-verbal de numire a președintelui ;
 • Copie proces-verbal de stabilire a procentului penalizărilor, în cazul în care se percep penalizări;
 • Copie proces-verbal cu privire la fonduri, în cazul în care au fost percepute.
 • Copie incheiere de dobandire a personalitatii juridice de Ascosiatie de Proprietari

Contactați-ne!