OBTINEREA CODULUI DE IDENTIFICARE FISCALA Dupa infiintarea asociatiei de proprietari, aceasta se identificã prin denumire, adresa condominiului, încheierea judecãtorului-delegat sau […]

Citeşte mai mult ›

Administratorul, persoana fizica sau juridica, are, in principal, urmatoarele atributii: a) prestarea serviciilor in mod profesional; b) gestionarea bunurilor materiale […]

Citeşte mai mult ›

Modul de calcul al penalităţilor de întârziere Această problemă este reglementată prin Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea […]

Citeşte mai mult ›