UNDE SE DEPUNDE CEREREA PENTRU OBTINEREA PERSONALITATII JURIDICE?

Cererea pentru dobândirea personalitãţii juridice a asociaţiei de proprietari împreunã cu statutul, acordul de asociere şi procesul-verbal al adunãrii generale de constituire se depun şi se înregistreazã la organul financiar local în a cãrui razã teritorialã se aflã clãdirea.

Dosarul depus la organul financiar local, va fi analizat de judecatorul delegat desemnat la organul financiar local de cãtre preşedintele judecãtoriei în a cãrei circumscripţie teritorialã se aflã clãdirea.

Asociaţia de proprietari dobândeşte personalitate juridicã în baza încheierii judecãtorului-delegat, fara alte formalitati.

Încheierea se dã fãrã citarea pãrţilor şi este executorie.

Încheierea este supusã recursului în termen de 5 zile de la comunicare.

Recursul se judecã cu citarea pãrţilor. După primirea la sediul asociatiei a citaţiei şi a încheierii judecătoreşti, reprezentantul asociatiei trebuie să se prezinte, cu acestea, la grefierul Judecătoriei pentru timbrarea şi legalizarea încheierii judecătoresti.